Oferta

Konsultacje psychologiczne 100 zł

Dla diagnozy problemu i odpowiedniej formy pomocy potrzebne są najczyściej dwie, trzy konsultacje po 50 minut. Zazwyczaj poprzedzają one psychoterapię.

Psychoterapia indywidualna 100 zł

Psychoterapia krótkoterminowa ma na celu pracę nad konkretnym problemem, z którym zgłasza się pacjent; prowadzona jest przez 10, 20 lub 30 sesji po 50 minut.

Psychoterapia długoterminowa ma na celu głębsze przyjrzenie się historii życia pacjenta i jego osobowości. Prowadzona jest przez minimum rok do trzech lat. Spotkania odbywają się raz w tygodniu po 50 minut w stałym terminie. Psychoterapeuta zawiera po konsultacjach kontrakt z pacjentem dotyczący technik i metod leczenia, czasu trwania, przewidywania efektu psychoterapii. Do psychoterapii długoterminowej kwalifikowane są osoby, które mają zdolność refleksji nad własnym funkcjonowaniem i pragną uzyskać poprawę swojego stanu psychicznego, jakości relacji z sobą samym i z innymi osobami. Jest to najlepsza forma pomocy psychologicznej dla osób, które doświadczają stanów depresyjnych i lękowych, braku poczucia sensu życia, samotności, bezradności wobec uzależnień, trudności emocjonalnych, kryzysów życiowych, przeżywały traumatyczne sytuacje w dzieciństwie lub też zwyczajnie mają potrzebę rozwoju i zmian.

Poradnictwo psychologiczne 80 zł

Dla osób, które szukają konkretnej porady dla rozwiązania danego problemu lub znalazły się w nagłym życiowym kryzysie i potrzebują wsparcia.

Poradnictwo dla rodziców 90 zł

Są skierowane do rodziców, którzy doświadczają trudności wychowawczych oraz pragną polepszyć swój kontakt z dziećmi jak również do rodziców, którzy są zaniepokojeni rozwojem swoich dzieci i potrzebują pomocy specjalistycznej.

Konsultacje rodzinne i małżeńskie 120 zł za 1,5 godz.

Są adresowane do małżeństw i rodzin, które doświadczają trudności komunikacyjnych oraz w relacji między sobą albo znajdują się w życiowych kryzysach. Często poprzedzają psychoterapię małżeńską, rodzinną lub mediacje rodzinne.

Trening budowania relacji 250 zł od osoby (20 spotkań po 2 godziny)

Jest to oferta dla osób, które nie czują się pewnie w relacjach z innymi ludźmi, pragną zmiany na lepsze i lubią się uczyć przez doświadczenie. Spotkania odbywają się w małych grupach, co dwa tygodnie i są poprzedzone jednorazowymi bezpłatnymi konsultacjami. Zajęcia prowadzone są za pomocą dialogu i technik projekcyjnych.

Warsztaty dla rodziców 400 zł od osoby, 600 zł od pary (30 spotkań po 3 godziny, raz w tygodniu)

Znane są pod nazwą „Szkoła dla rodziców”. Prowadzone są w małych grupach (8-12 osób) i dotyczą relacji z dziećmi i relacji między rodzeństwem. Tematyka spotkań:

  • Jak stawiać granice?
  • Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami w sytuacjach trudnych?
  • Jak zachęcać dziecko do współpracy?
  • Jak uczyć dziecko samodzielności i odpowiedzialności?
  • Jak rozwiązywać konflikty i problemy?
  • Jak rozpoznawać role dzieci i pomagać im z nich wychodzić?
  • Jak chwalić dzieci i budować ich poczucie własnej wartości?
  • Jak pomóc dzieciom radzić sobie z zazdrością i rywalizacją?
  • Jak rozwiązywać konflikty między dziećmi?
  •  Jak nauczyć dzieci współpracy i szacunku do innych?

Warsztaty rozwoju osobistego 150 zł od osoby za 12 godzin

Warsztaty odbywają się w piątek wieczorem i w sobotę, w grupach 8 – 12 osób.

„Jak radzić sobie z trudnymi emocjami?”

Jak rozpoznawać emocje, wyrażać je i rozumieć? Oferta skierowana do osób, które mają trudności w życiu emocjonalnym, chciałyby to zmienić ale nie wiedzą jak.

„Konflikt – rozwój czy destrukcja?”

Czy konflikt może być czymś rozwojowym? Oferta dla osób, które unikają konfliktów, doświadczają zbyt silnych emocji albo nie potrafią ich rozwiązywać w satysfakcjonujący sposób.

„Poznaj siebie – odkryj swoją wartość”

Jak odkrywać swoje poczucie własnej wartości, cieszyć się sobą, swoim życiem oraz znajdować jego głęboki sens?

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *